ΕΥΠΑΘΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αναλαμβάνουμε το πακετάρισμα - ξεπακετάρισμα όλων των πολύτιμων και ευπαθών αντικειμένων σας.

Η γνώση που έχουμε αποκτήσει μετά από 20 χρόνια εμπειρίας στις μεταφορές - μετακομίσεις, σας εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά όλων των πολύτιμων και ευαίσθητων αντικειμένων.

Διαθέτουμε ειδικές συσκευασίες για μεταφορά ρούχων και χρησιμοποιούμε όλα τα σύγχρονα υλικά ανάλογα με το αντικείμενο που θέλουμε να πακετάρουμε.

Χρυσός Μεταφορική © All Rights Reserved.2022

Powered by Hellas Web